Home

Nieuws

Nieuwe voorzitter voor De Fanfare

Geen reacties Nieuws

Tijdens de algemene ledenvergadering van muziekvereniging De Fanfare heeft voorzitter Bas Bakhuis vanavond zijn voorzittershamer overgedragen aan Selma Bomhof. Selma is binnen het bestuur van de vereniging zeker geen onbekende, daar zij enkele jaren geleden al een bestuursfunctie vervulde als algemeen bestuurslid van de Markelose muziekvereniging. Ruim drie jaar heeft Bas de voorzittersfunctie van de vereniging met veel enthousiasme bekleed. Naast Bas nam ook Hilde Lammertink vanavond afscheid van het bestuur. Iris Scheinck was als bestuurslid aftredend maar herkiesbaar. Zij zal de gelederen dan ook nog een aantal jaren gaan versterken. Bas Bakhuis verwelkomde naast Selma ook Dinant Dollekamp en Jan Willem Muilerman die beiden een bestuursfunctie gaan bekleden.