Home

Beschermvrouw

Vanaf de oprichting van de Fanfare  was burgemeester Korthals Altes de beschermheer van de Fanfare. Hij ging in 1948 met pensioen en werd opgevolgd door burgemeester De Beaufort. Omdat deze burgemeester erevoorzitter van de Fanfare werd, was er een vacature beschermheer/vrouwe ontstaan. Het toenmalig Fanfare bestuur besloot de Fa. Gebr. Klumpers te vragen om dit te worden. Geheel toevallig was deze keuze allerminst want een van de firmanten, de heer Herman Klumpers was de stuwende kracht in de instrumentencommissie, stelde vrachtauto’s beschikbaar voor serenadebezoek en lompenactie en stond de Fanfare met raad en daad bij zoveel hij maar kon. Na het overlijden van Herman Klumpers (Oom Herman zoals hij in Markelo werd genoemd) op 4 februari 1969 heeft dochter Jo het beschermvrouwschap overgenomen en tot op de dag van vandaag voortgezet.