Home

Serenadebeleid

Het is in de gemeente Markelo een traditie dat Muziekvereniging “De Fanfare” een serenade brengt aan bruidsparen wonend in Markelo die 50 jaar getrouwd zijn en aan inwoners van Markelo die de leeftijd van 90 jaar bereiken. Dit geldt tevens voor ieder volgend lustrum. Wij brengen op eigen initiatief een serenade aan de genoemde jubilarissen als dit jubileum middels een advertentie in een van de plaatselijke kranten kenbaar wordt gemaakt. Zonder tegenbericht gaan wij er dan vanuit dat wij welkom zijn. Indien er geen advertentie in de plaatselijke krant heeft gestaan, maar het bruidspaar of jarige de komst van “De Fanfare” wel op prijs stelt, kan hieraan alleen worden voldaan als wij hierover wordt ingelicht. Om misverstanden te voorkomen verzoeken wij dan ook om dit te melden bij het dagelijks bestuur van onze vereniging. Voor deze serenades vragen wij geen vergoeding, een vrije gift is natuurlijk altijd welkom.

Helaas hebben we bij het brengen van serenades wel beperkingen. Het is niet altijd mogelijk om op de door de jubilarissen gewenste tijdstippen een orkest op de been te brengen. Als vereniging kunnen we dan ook alleen een muzikale groet komen brengen op de onderstaande tijden.

Van maandag t/m vrijdag:
In de vooravond (tussen 19.00 uur en 21.00 uur).
Dinsdagavond:
Alleen een mogelijkheid om 21.00 uur ivm wekelijkse repetitieavond.
Op zaterdag en zondag:
In de namiddag en vooravond (tussen 16.30 en 21.00 uur).
In de vakantieperiode is het voor ons eveneens niet mogelijk om onze leden hiervoor bijeen te roepen.

Ook wordt “De Fanfare” soms gevraagd om bij andere speciale gelegenheden een serenade te komen brengen, zoals bijvoorbeeld een kampioenschap. Graag worden wij vroegtijdig ingelicht over dergelijke mogelijkheden. Het bestuur van “De Fanfare” besluit in dergelijke situaties of aan deze verzoeken gehoor gegeven wordt. In tegenstelling tot de genoemde jubilarissen vragen wij voor deze serenades wel een financiële vergoeding.

Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd met één van onze dagelijkse bestuursleden contact opnemen.

fanfare152