Home

Muzieklessen

De meeste mensen die lid worden van de Fanfare hebben vaak nog onvoldoende ervaring in het bespelen van een instrument om meteen al mee te kunnen spelen in de orkesten. De Fanfare biedt dan ook haar leden de gelegenheid om les te nemen via de vereniging. Het lesjaar loopt van 1 september tot en met 31 juli.

11038476_849478908432414_6391645961758060467_n

Aanmelden voor de muzieklessen

Het aanmelden voor lessen voor nieuwe leden gaat aan de hand van het aanmeldingsformulier, dat te vinden is op onze website. Bestaande leden die geen lessen volgen, maar dit wel weer willen gaan volgen, kunnen dit doorgeven aan het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor het Fanfare orkest. In principe worden alleen leerlingen aangenomen die woonachtig zijn in of in de buurt van Markelo, of voornemens zijn om naar Markelo te verhuizen. Door het bestuur van de Fanfare Markelo kan hier in bijzondere gevallen een uitzondering op worden gemaakt, als bijvoorbeeld een leerling wel de intentie heeft om op langer termijn bij de Fanfare Markelo te willen blijven. De Fanfare bepaald te allen tijde op welk instrument er lesplekken beschikbaar zijn en of er überhaupt lesplekken beschikbaar zijn.

 

Voortzetten of afmelden voor de muzieklessen

Als je via de Fanfare muziekles volgt en je wilt met deze lessen stoppen dan moet je je voor 1 juni afmelden voor de lessen van het komend seizoen. Na 1 juni worden namelijk de lesplaatsen voor het komende lesjaar ingevuld. Het is dan niet meer mogelijk je zonder financiële gevolgen af te melden. De Fanfare is dan immers al financiële verplichtingen aangegaan met de muziekleraren en/of muziekschool en zal dit dan ook alsnog verhalen op het lid dat zich niet tijdig heeft afgemeld.

Regels voor de muzieklessen

Als je muzieklessen volgt bij de Fanfare wordt er van je verwacht dat je de lessen bezoekt. Er kan alleen bij hoge uitzondering of ziekte een les afgezegd worden. Als een les afgezegd moet worden, meldt je dit tijdig bij de docent. Het is de bedoeling dat je thuis ook flink studeert, bij voorkeur iedere dag. Iedere twee a drie jaar neem je deel aan een muziekexamen. In ieder geval totdat je je A-examen hebt behaald, maar je kunt ook door studeren voor B, C of D. Hiervoor bereid je je samen met de docent  op voor, maar inzet van het lid zelf is essentieel!

 

Examens

Als je muzieklessen volgt via de Fanfare leg je in principe iedere twee a drie jaar een examen af te beginnen bij het A-examen, gevolgd door B,C en D-examen. Aan deze examens zijn kosten verbonden. De examenkosten bestaan uit examengelden voor theorie en praktijk en enkele examenboeken. Het examengeld wordt per examen per 1e keer vergoed door de vereniging. Kosten voor herkansingen dienen de leden zelf te betalen. De kosten voor de aanschaf van de examenboeken zijn voor rekening van de leden zelf.

 

Lesgeld

Het lesgeld wordt tweemaal per jaar geïncasseerd. Dit gebeurt in de maanden februari en september. Meld je je tussentijds af, dan is retournering van het lesgeld niet meer mogelijk. Dit kan alleen wanneer de lesplaats door een ander verenigingslid wordt opgevuld.

Het lesgeld dat de Fanfare aan de muziekschool en de eigen docenten betaalt is aanzienlijker hoger dan de bijdragen die de leden betalen. De jeugd leerlingen worden door de gemeente Hof van Twente gesubsidieerd.

De Fanfare zal 35% van het lesgeld bijdragen en het lid betaald zelf 65% van het gesubsidieerde muziekschooltarief. Dit houdt in dat 65% van de leskosten voor kosten van de leden dient te komen en 35% voor kosten van de vereniging. Naast lesgeld wordt er ook jaarlijks contributie geheven. Hiervan worden onder andere de instrumenten en lessenaars beschikbaar gesteld.  Voor jeugdleden is dat € 100,- en voor volwassenen € 180,- (prijspeil 2023)

Jeugdleden Lesgeld * Contributie *
Per maart 2023 € 260,-   ** € 100,-

 

Volwassenen Lesgeld * Contributie *
Per maart 2023 € 260,-    ** € 180,-

 

* Prijzen zijn op jaarbasis, de helft van dit bedrag wordt halfjaarlijks geïncasseerd. 

** Lesgeldprijzen worden jaarlijks geïndexeerd obv de prijzen die de Muziekschool hanteert.