Home

Beschermvrouw

Vanaf de oprichting van de Fanfare  was burgemeester Korthals Altes de beschermheer van de Fanfare. Hij ging in 1948 met pensioen en werd opgevolgd door burgemeester De Beaufort. Omdat deze burgemeester erevoorzitter van de Fanfare werd, was er een vacature beschermheer/vrouwe ontstaan. Het toenmalig Fanfare bestuur besloot de Fa. Gebr. Klumpers te vragen om dit te worden. Geheel toevallig was deze keuze allerminst want een van de firmanten, de heer Herman Klumpers was de stuwende kracht in de instrumentencommissie, stelde vrachtauto’s beschikbaar voor serenade bezoek en lompenactie en stond de Fanfare met raad en daad bij zoveel hij maar kon. Na het overlijden van Herman Klumpers (Oom Herman zoals hij in Markelo werd genoemd) op 4 februari 1969 heeft dochter Jo het beschermvrouwschap overgenomen.

Mevrouw Jo Jansen – Klumpers heeft dit 50 jaar verzorgd. Een stille maar mooie ondersteuning, de traditie die wij als vereniging graag in ere houden. Na het overlijden van Jo Jansen in februari 2019 heeft de dochter Martine Overmeer – Jansen aangegeven het beschermvrouwschap over te willen nemen. De Fanfare is verheugd dat deze traditie in de familie in ere wordt gehouden.