Home

Nieuws

Bestuurswisseling

Geen reacties Nieuws

Dinsdag 14 maart tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de muziekvereniging heeft de nieuwe bestuurssamenstelling zijn officiële beslag gekregen.

Mieke Leeftink werd bedankt voor haar inzet de afgelopen 3 jaar als penningmeester. Een lastige periode met de coronajaren, echter haar inzet en nauwkeurigheid bleef onverminderd groot.

Algemeen bestuurslid Marijke Vosman neemt de taken van haar over en is daarmee de nieuwe penningmeester.

Bjorn Holterman nam afscheid van de vereniging en 6 bestuurlijke jaren. Ruim 20 jaar was hij spelend lid, altijd present, initiatief nemend en daarmee waardevol voor de vereniging.

Nieuwkomer in het bestuur is Jan Rouweler. Hij neemt de taak van voorzitteer op zich. Waar de laatste jaren de Fanfare geen voorzitter had, is deze nu weer aan boord.

In zijn openingswoord gaf Jan aan zich graag samen met de leden in te willen zetten voor een gezonde muziekvereniging.

Hij benoemde dat voor een gezonde vereniging 3 zaken van belang zijn:

  • Toegankelijk voor een ieder om muziek te maken naar eigen kennen en kunnen
  • Vrijwilligers die er zorg voor dragen dat de vereniging  draaiende gehouden wordt
  • Financieel gezond

De nieuwe bestuurssamenstelling

Jan Rouweler                          Voorzitter

Iris Scheinck                            Secretaris

Marijke Vosman                     Penningmeester

Dinant Dollekamp                  Algemeen bestuurslid

Jan Willem Muilerman           Algemeen bestuurslid

De komende periode gaat het nieuwe bestuur samen met de leden kijken naar de toekomst van de vereniging. Een mooie aanzet daarvoor is al gegeven in het plan ‘visie en toekomst’ welke opgesteld is door 3 betrokken en ervaren leden.